فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2646535 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


 
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.847 % (128303)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.615 % (228016)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 71.51 % (1892608)
 Opera: OperaOperaOpera 0.465 % (12311)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (87)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 13.16 % (348384)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.391 % (36823)


 
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.08 % (452121)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.482 % (39232)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.131 % (29937)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.015 % (406)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 3.778 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.28 % (2124838)


 
آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 7
 مطالب و مقالات موجود : 65
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 1607
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 12
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2