فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2346548 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


 
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.314 % (124713)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.076 % (212985)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 69.64 % (1634216)
 Opera: OperaOperaOpera 0.522 % (12259)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 8.523 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (79)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 14.32 % (336248)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.109 % (26046)


 
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.66 % (414590)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.402 % (32921)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.168 % (27417)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.017 % (406)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.74 % (1871214)


 
آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 7
 مطالب و مقالات موجود : 65
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 467
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 12
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2