فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2437407 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


 
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.199 % (126741)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.899 % (216908)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.37 % (1715300)
 Opera: OperaOperaOpera 0.504 % (12292)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (83)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 13.82 % (336992)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.193 % (29088)


 
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.56 % (428084)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.426 % (34771)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.168 % (28485)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.016 % (406)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 4.102 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.82 % (1945660)


 
آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 7
 مطالب و مقالات موجود : 65
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 818
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 12
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2