فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2391147 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


 
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.271 % (126040)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.996 % (215124)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 69.94 % (1672510)
 Opera: OperaOperaOpera 0.513 % (12274)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 8.364 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (81)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 14.06 % (336416)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.200 % (28700)


 
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.65 % (422090)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.420 % (33968)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.174 % (28073)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.016 % (406)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.73 % (1906610)


 
آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 7
 مطالب و مقالات موجود : 65
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 630
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 12
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2