فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2506292 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


 
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.064 % (126938)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.802 % (220621)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.46 % (1765955)
 Opera: OperaOperaOpera 0.490 % (12297)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (86)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 13.75 % (344742)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.422 % (35650)


 
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.33 % (434351)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.443 % (36183)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.160 % (29081)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.016 % (406)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 3.989 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.04 % (2006270)


 
آمار متفرقه

 كاربر عضو : 137
 نويسنده فعال : 7
 مطالب و مقالات موجود : 65
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 1120
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 12
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2