فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - فرهنگ نامه

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست: فرهنگ نامه

 
لیست فرهنگ نامه های موجود در سايت فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست:


بیوگرافی فاطیما بهارمست
از زبان خودش:\r\n((فاطیما بهارمست(مجری-بازیگر)\r\nمتولد : 10/4/1375\r\nاز7سالگی کار هنری رو با مجری گری در شبکه 1 شروع کردم .\r\nو ....مجری گری در شبکه 1 (زنگ بچه ها) و شبکه 5 (رنگین کمان) و شبکه جهانی جام جم\r\n(من خوبم تو خوبی) و اجرای رادیویی در شبکه رادیویی سلامت و شبکه7 ( گل آموز)........\r\nبازی در سریال های ماجراهای چموش و خموش(شاهین باباپور)-راه شب(داریوش فرهنگ)-\r\nحلقه سبز(ابراهیم حاتمی کیا)-آلبوم جادویی(ابوالحسن قاسمی)-ساعت شنی(بهرام بهرامیان)\r\nپاتوق(شاهین باباپور)و ........\r\n2کاست کودکانه به نام های عروسک چشم عسلی و ماهک\r\nرا در کارنامه هنری خود دارم.\r\nاین داستان ادامه دارد........................................))