فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - خبر ویژه قاب خاطره
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست
خبر ویژه قاب خاطره

تاریخ : دوشنبه، 25 فروردين ماه، 1393   موضوع : فیلم,اخبار ویژه,اخبار مربوط

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ویــــــــــــــــــــــــژه :

قاب خاطره پخش می شود :

هر شب ساعت 21:30 از شبکه آی فیلم

تکرار روز بعد ساعت 13:30

مخصوصا منتظر قسمت 21 باشید

سریال به پایان رسید بزودی به امید خدا قسمت های مهم را در سایت قرار میدهیم.

فاطیما بهارمست فامدیا قاب خاطره
منبع این مقاله : فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست

http://famedia.ir/

آدرس این مقاله :
http://famedia.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=57/بدون موضوع/خبر-فاطیما-بهارمست-در-قاب-خاطره/